Regulamin

 

 1. Nie prowadzimy sprzedaży detalicznej. Panel zamówień przeznaczony wyłącznie dla naszych stałych klientów hurtowych.
 2. Konto na panelu zostanie aktywowane jedynie po pozytywnej weryfikacji firmy.
 3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę hurt.tragar.pl
  Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem potwierdzenie, że zamówienie dotarło do firmy Tragar.
 4. Minimum logistyczne zamówienia: 2500  złotych netto. Przy niższych zamówieniach na terenie kraju doliczamy koszty transportu lub indywidualnie ustalamy sposób i koszty dostawy.
 5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji .
 6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.  Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 7. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. 
  Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
  Wprowadzanie powyższych zmian  oraz uzyskanie informacji o stanie realizacji zamówienia możliwe jest poprzez kontakt e-mailem pod adresem anna.zapalowicz@tragar.pl lub pod numerem telefonu 783-002-698  ,    33 823 2000
 8. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT. Ceny na platformie nie uwzględniają indywidualnych rabatów klienta. Indywidualne rabaty klientów zostają uwzględnione podczas realizacji zamówienia.  
 9. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych.
 10. Reklamacje:
  Jeżeli przy odbiorze przesyłki, w obecności kuriera, klient stwierdzi uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego transportu zamówionych przedmiotów, winien poprosić kuriera o protokół reklamacyjny, wypełnić go i zwrócić uszkodzony towar wraz z protokołem podpisanym przez siebie i kuriera, zatrzymując sobie kopię protokołu.   Aby reklamacja była uznana należy ją zgłosić w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od daty dostawy.
  Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. 
  Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to już możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), zostanie wystawiona faktura korygująca. 
 11. Przesyłki reklamacyjne należy kierować na adres: TRAGAR Trąbka Spółka Jawna Zebrzydowice 455B, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
 12. Reklamacji nie podlegają towary uszkodzone z winy Zamawiającego – uszkodzenia mechaniczne.
 13. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 14. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.