ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (“Administrator”)

TRAGAR Trąbka Spółka Jawna, wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000253782, NIP 551-10-49-725, nr REGON 070689441, Zebrzydowice 455B, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

W przypadku pytań oraz zamiaru realizacji praw w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, uprzejmie prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych pod adresem Zebrzydowice 455B, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska lub pod adresem: odo@tragar.pl

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH I INFORMACJI

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Platformy b2b i świadczeniem usług w niej oferowanych („Usługi”).

Cel przetwarzania:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • Świadczenia usług oferowanych na platformie
 • Zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • Realizacja Twoich zamówień
 • Obsługi reklamacji i zwrotów
 • Obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz
 • Marketingu bezpośredniego oferowanych usług
 • Kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji ( e-mail, telefon)

Podstawa przetwarzania:

 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Twoja zgoda wyrażona na platformie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Rodzaj przetwarzanych danych:

 • Imię i nazwisko lub nazwa
 • Adres  siedziby
 • NIP
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu kontaktowego

 

Podanie danych:

Jest niezbędne do zawarcie umowy i korzystania ze sklepu

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • Brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie
 • Brak możliwości korzystania z usług Sklepu
 • Brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie

Uprawnienia:

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. prawo do przenoszenia danych,
  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

 

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • Przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
 • Ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony
 • Cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
 • Zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • Dostępu do Twoich danych osobowych,
 • Ich sprostowania,
 • Usunięcia,
 • Ograniczenia przetwarzania,
 • Żądania przeniesienia danych do innego administratora,

A także:

 • Wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  • Z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),
  • Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO z wyjątkiem sytuacji:

 • masz niezakończone postępowanie z Działem Obsługi Klienta;
 • masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo;
 • masz nieuregulowany dług wobec firmy TRAGAR Trąbka Spółka Jawna;
 • Jeśli dokonałaś(eś) jakikolwiek zakupów, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych;

 

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

 

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), ul Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@giodo.gov.pl

 

CIASTECZKA

Nasza Platforma b2b , jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • Są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
 • Umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji platformy
 • Nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • Usunąć pliki cookies
 • Blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tej Platformie  ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • Zapamiętywania informacji o Twojej sesji
 • Statystycznym
 • Marketingowym
 • Udostępniania funkcji Platformy

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki.                           Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

 

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • Podmiot realizujący dostawę towarów
 • Dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia platformy
 • Dostawca płatności
 • ING Bank Śląski S.A
 • Podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
 • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

 

ZMIANY NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo zmiany przedstawionej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej Platformie.  Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

 

Aktualizuje...
 • Brak produktów w koszyku.